Kontrollbesiktning - Fakta och information om Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning av lyftanordningar

Lyftanordningar behöver besiktigas regelbundet för att säkerställa funktion och säkerhet. Alla lyftanordningar som hanterat tunga lyft ska kontrollbesiktigas men besiktningsintervallen kan variera och är varje eller vartannat år.

De vanligast förekommande lyftanordningarna som kontrollbesiktigas är:

Besiktning av tryckkärl
 • Traverskran
 • Mobilkran
 • Tornkran
 • Fordonslyft
 • Fordonskran
 • Portalkran
 • Bygghiss
 • Bakgavellyft
 • Plocktruck
 • Lastbrygga
 • Fasadhiss
 • Lingång
 • Klätterplattform
 • Telferkran

Mer om besiktning av lyftanordningar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift - AFS 2003:6. Besiktningen infattar inte enbart återkommande kontroller varje eller vartannat år utan även montagebesiktning i samband med installation samt revisionsbesiktning vid ändring eller reparation av lyftanordningen.Besiktningsintervall för lyftanordningar

Kontrollbesiktning av trycksatta anläggningar

Besiktningsintervallet för lyftanordningar är 1 år för alla typer av lyftanordningar förutom: