Kontrollbesiktning - Fakta och information om Kontrollbesiktning

Andra typer av besiktning än på hus

Det finns många andra typer av besiktningar som gör på hus och fastigheter än bara energibesiktning. Några av de besikningar som är direkt eller indirekt relaterade till fastigheter, villor eller lägenheter är:

Besiktningar på hus
 • Överlåtelsebesiktning eller fastighetsbesiktning vid försäljning av hus och lägenheter
 • OVK-besiktning vilket är en besiktning av ventilationen i större fastigheter
 • Radonbesiktning för att se vilka farliga radondöttrar det kan finnas i inomhusmiljön
 • Skorstensbesiktning för att tryckprova skorstenen och rökgaskanaler
 • Entreprenadbesiktning är en kontroll av en byggare av n fastighet eller ett hus
 • Jordabalksbesiktning som är den juridisk korrekta termen för överlåtelsebesiktning


Icke husrelaterade besiktningar

Andra typer av besiktningar

Besiktningar sker inte bara på hus och fastigheter utan överallt i samhället besiktigas maskiner och platser som på ett eller annat sätt kan vara farliga eller orsaka skada.

 • Bilbesiktning
 • Okulär besiktning görs av allt från små diamantsmycken och juveleraren till stora kryssningsfartyg av en fartygsinspektör
 • SFRO-besiktning innebär en byggbesiktning av bilar
 • Företagsbesiktning eller så kallad due diligence sker innan förvärv eller samgående av företag
 • Besiktningar av garageprotar och industriportar
 • Besiktning av mobilkranar, lyftkranar och traverser
 • Trafiksäkerhetsbesiktningar
 • Besiktning av IBC-behållare (farligt gods)
 • Arbetsmiljöbesiktningar
 • Besiktning av motorredskap
 • Inspektion av trycksatta kärl
 • Besiktning av vattenrutschbanor
 • Kontrollbesiktning av brandskyddsanordningar